دعای مجیر ویژه ماه رمضان

دعای مجیر ویژه ماه رمضان

دعای مجیر با صدای حاج مهدی سماواتی

بسم الله الرحمن الرحيم

سُبْحَانَکَ یَا اللَّهُ، تَعَالَیْتَ یَا رَحْمَانُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا رَحِیمُ، تَعَالَیْتَ یَا کَرِیمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مَلِکُ، تَعَالَیْتَ یَا مَالِکُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا قُدُّوسُ، تَعَالَیْتَ یَا سَلامُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُؤْمِنُ، تَعَالَیْتَ یَا مُهَیْمِنُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا عَزِیزُ، تَعَالَیْتَ یَا جَبَّارُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُتَکَبِّرُ، تَعَالَیْتَ یَا مُتَجَبِّرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ.

منزّهی تو ای خدا، بلندمرتبه هستی ای بخشنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده، منزّهی تو ای مهربان، بلندمرتبه هستی ای کریم، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده، منزّهی تو ای فرمانروا، بلندمرتبه هستی‌ ای مالک، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده، منزّهی تو ای بری از هر عیب، بلندمرتبه هستی‌ ای سلام، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده، منزّهی تو ای ایمن‌ بخش، بلندمرتبه هستی‌ ای چیره بر هستی، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده، منزّهی تو ای عزّتمند، بلندمرتبه هستی‌ ای جبّار، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده، منزّهی تو ای بزرگ‌ منش، بلندمرتبه هستی‌ ای بزرگ‌منش، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده؛

سُبْحَانَکَ یَا خَالِقُ، تَعَالَیْتَ یَا بَارِئُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُصَوِّرُ، تَعَالَیْتَ یَا مُقَدِّرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا هَادِی، تَعَالَیْتَ یَا بَاقِی، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا وَهَّابُ، تَعَالَیْتَ یَا تَوَّابُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا فَتَّاحُ، تَعَالَیْتَ یَا مُرْتَاحُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا سَیِّدِی، تَعَالَیْتَ یَا مَوْلایَ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا قَرِیبُ، تَعَالَیْتَ یَا رَقِیبُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُبْدِئُ، تَعَالَیْتَ یَا مُعِیدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا حَمِیدُ، تَعَالَیْتَ یَا مَجِیدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ.

منزّهی تو‌ ای آفریننده، بلندمرتبه هستی‌ ای آفرینشگر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای صورت آفرین، بلندمرتبه هستی‌ ای تقدیر کننده، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای راهنما، بلندمرتبه هستی‌ ای ماندگار، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای بخشایشگر، بلندمرتبه هستی‌ ای بسیار توبه پذیر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای گشایشگر، بلندمرتبه هستی‌ ای خستگی ناپذیر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناده دهنده، منزّهی تو‌ ای سرورم، بلندمرتبه هستی‌ ای مولایم، ما از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای نزدیک، بلندمرتبه هستی‌ ای نگاهبان، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای پدید آورنده، بلندمرتبه هستی‌ ای بازگرداننده، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای ستوده، بلندمرتبه هستی‌ای دارای عظمت، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده.

سُبْحَانَکَ یَا قَدِیمُ، تَعَالَیْتَ یَا عَظِیمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا غَفُورُ، تَعَالَیْتَ یَا شَکُورُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا شَاهِدُ، تَعَالَیْتَ یَا شَهِیدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا حَنَّانُ، تَعَالَیْتَ یَا مَنَّانُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا بَاعِثُ، تَعَالَیْتَ یَا وَارِثُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُحْیِی، تَعَالَیْتَ یَا مُمِیتُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا شَفِیقُ، تَعَالَیْتَ یَا رَفِیقُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا أَنِیسُ، تَعَالَیْتَ یَا مُونِسُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا جَلِیلُ، تَعَالَیْتَ یَا جَمِیلُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ.

منزّهی تو‌ ای دیرینه، بلند مرتبه هستی‌ ای بزرگ، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای آمرزگار، بلندمرتبه هستی‌ ای ستایش پذیر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای گواه، بلندمرتبه هستی‌ ای حاضر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای مهربان، بلندمرتبه هستی‌ ای منتّگذار، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای برانگیزنده، بلندمرتبه هستی‌ ای میراث بر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای زندگی بخش، بلندمرتبه هستی‌ ای میراننده، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای مهربان، بلندمرتبه هستی‌ای همراه، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای همدم، بلندمرتبه هستی‌ ای مونس، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای بزرگ منزلت، بلندمرتبه هستی‌ ای زیبا، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده.

سُبْحَانَکَ یَا خَبِیرُ، تَعَالَیْتَ یَا بَصِیرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا حَفِیُّ، تَعَالَیْتَ یَا مَلِیُّ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مَعْبُودُ، تَعَالَیْتَ یَا مَوْجُودُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا غَفَّارُ، تَعَالَیْتَ یَا قَهَّارُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مَذْکُورُ، تَعَالَیْتَ یَا مَشْکُورُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا جَوَادُ، تَعَالَیْتَ یَا مَعَاذُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا جَمَالُ، تَعَالَیْتَ یَا جَلالُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا سَابِقُ، تَعَالَیْتَ یَا رَازِقُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا صَادِقُ، تَعَالَیْتَ یَا فَالِقُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ.

منزّهی تو‌ ای آگاه، بلندمرتبه هستی‌ ای بینا، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای عطابخش، بلندمرتبه هستی‌ ای امان ده، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای معبود، بلندمرتبه هستی‌ ای موجود، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای بسیار آمرزنده، بلندمرتبه هستی‌ ای ستوده، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای یاد شده، بلندمرتبه هستی‌ ای سپاس شده، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای بخشنده، بلندمرتبه هستی‌ ای پناهگاه، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای زیبا، بلندمرتبه هستی‌ ای باشکوه، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای پیش از همه، بلندمرتبه هستی‌ ای روزی دهنده، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای راستگو، بلندمرتبه هستی‌ ای شکافنده، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده.

سُبْحَانَکَ یَا سَمِیعُ، تَعَالَیْتَ یَا سَرِیعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا رَفِیعُ، تَعَالَیْتَ یَا بَدِیعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا فَعَّالُ، تَعَالَیْتَ یَا مُتَعَالُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا قَاضِی، تَعَالَیْتَ یَا رَاضِی، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا قَاهِرُ، تَعَالَیْتَ یَا طَاهِرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا عَالِمُ، تَعَالَیْتَ یَا حَاکِمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ.

منزّهی تو‌ ای شنوا، بلندمرتبه هستی‌ ای سریع، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای بلندپایه، بلندمرتبه هستی‌ای نوآفرین، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای همواره در کار، بلندمرتبه هستی‌ ای والاتر، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای قضاوت کننده، بلندمرتبه هستی‌ ای خشنود، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای چیره، بلندمرتبه هستی‌ ای پاک، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای دانا، بلندمرتبه هستی‌ ای حکمران، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده.

سُبْحَانَکَ یَا دَائِمُ، تَعَالَیْتَ یَا قَائِمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا عَاصِمُ، تَعَالَیْتَ یَا قَاسِمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا غَنِیُّ، تَعَالَیْتَ یَا مُغْنِی، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا وَفِیُّ، تَعَالَیْتَ یَا قَوِیُّ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا کَافِی، تَعَالَیْتَ یَا شَافِی، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُقَدِّمُ، تَعَالَیْتَ یَا مُؤَخِّرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا أَوَّلُ، تَعَالَیْتَ یَا آخِرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ.

منزّهی تو‌ ای پاینده، بلندمرتبه هستی‌ ای پایدار، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای نگهدارنده، بلندمرتبه هستی‌ ای پخش کننده، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای بی نیاز، بلندمرتبه هستی‌ای بی نیاز کننده، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای باوفا، بلندمرتبه هستی‌ ای توانا، ما را از آتش، پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای کفایت کننده، بلندمرتبه هستی‌ ای شفابخش، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای پیش انداز، بلندمرتبه هستی‌ ای پس انداز، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای آغاز، بلندمرتبه هستی‌ای انجام، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده.

سُبْحَانَکَ یَا ظَاهِرُ، تَعَالَیْتَ یَا بَاطِنُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا رَجَاءُ، تَعَالَیْتَ یَا مُرْتَجَى، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا ذَا الْمَنِّ، تَعَالَیْتَ یَا ذَا الطَّوْلِ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا حَیُّ، تَعَالَیْتَ یَا قَیُّومُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا وَاحِدُ، تَعَالَیْتَ یَا أَحَدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا سَیِّدُ، تَعَالَیْتَ یَا صَمَدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا قَدِیرُ، تَعَالَیْتَ یَا کَبِیرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا وَالِی، تَعَالَیْتَ یَا مُتَعَالِی [عَالِی]، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ،

منزّهی تو‌ای آشکار، بلندمرتبه هستی‌ای نهان، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای امید، بلندمرتبه هستی‌ای امیدبخش، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای عطابخش، بلندمرتبه هستی‌ای هماره بخشایشگر، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای زنده، بلندمرتبه هستی‌ای به خود پاینده، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای یگانه، بلندمرتبه هستی‌ای یکتا، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای سرور، بلندمرتبه هستی‌ای بی نیاز، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای توانا، بلندمرتبه هستی‌ای بزرگ، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای ولایت مدار، بلندمرتبه هستی‌ای بلند پایه، ما را از آتش پناه ده‌ای پناه دهنده.

سُبْحَانَکَ یَا عَلِیُّ، تَعَالَیْتَ یَا أَعْلَى، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا وَلِیُّ، تَعَالَیْتَ یَا مَوْلَى، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا ذَارِئُ، تَعَالَیْتَ یَا بَارِئُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا خَافِضُ، تَعَالَیْتَ یَا رَافِعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُقْسِطُ، تَعَالَیْتَ یَا جَامِعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُعِزُّ، تَعَالَیْتَ یَا مُذِلُّ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا حَافِظُ، تَعَالَیْتَ یَا حَفِیظُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا قَادِرُ، تَعَالَیْتَ یَا مُقْتَدِرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا عَلِیمُ، تَعَالَیْتَ یَا حَلِیمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ.

منزّهی تو‌ ای والا، بلندمرتبه هستی‌ ای والاتر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای سرپرست، بلندمرتبه هستی‌ ای مولا، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای پدیدآور، بلندمرتبه هستی‌ ای آفرینشگر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای فرودآور، بلندمرتبه هستی‌ ای فرازبر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای دادگر، بلندمرتبه هستی‌ ای گردآور، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای عزّت بخش، بلندمرتبه هستی‌ ای خوارساز، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای نگاهبان، بلندمرتبه هستی‌ ای نگاهبان، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای توانا، بلندمرتبه هستی‌ ای توانمند، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای دانا، بلندمرتبه هستی‌ ای بردبار، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده.

سُبْحَانَکَ یَا حَکَمُ، تَعَالَیْتَ یَا حَکِیمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُعْطِی، تَعَالَیْتَ یَا مَانِعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا ضَارُّ، تَعَالَیْتَ یَا نَافِعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُجِیبُ، تَعَالَیْتَ یَا حَسِیبُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا عَادِلُ، تَعَالَیْتَ یَا فَاصِلُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا لَطِیفُ، تَعَالَیْتَ یَا شَرِیفُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا رَبُّ، تَعَالَیْتَ یَا حَقُّ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مَاجِدُ، تَعَالَیْتَ یَا وَاحِدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا عَفُوُّ، تَعَالَیْتَ یَا مُنْتَقِمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ،

منزّهی تو‌ ای داور، بلندمرتبه هستی‌ ای فرزانه، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای عطابخش، بلندمرتبه هستی‌ ای بازدار، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای زیان رسان، بلندمرتبه هستی‌ ای سودبخش، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای اجابت کننده، بلندمرتبه هستی‌ ای حسابرس، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای دادگر، بلندمرتبه هستی‌ ای جدایی انداز، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای مهربان، بلندمرتبه هستی‌ ای شریف، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای پروردگار، بلندمرتبه هستی‌ ای حقیقت پایدار، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای پرشکوه، بلندمرتبه هستی‌ ای یگانه، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای درگذرنده، بلندمرتبه هستی‌ ای انتقام گیرنده، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده.

سُبْحَانَکَ یَا وَاسِعُ، تَعَالَیْتَ یَا مُوَسِّعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا رَءُوفُ، تَعَالَیْتَ یَا عَطُوفُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا فَرْدُ، تَعَالَیْتَ یَا وِتْرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُقِیتُ، تَعَالَیْتَ یَا مُحِیطُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا وَکِیلُ، تَعَالَیْتَ یَا عَدْلُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُبِینُ، تَعَالَیْتَ یَا مَتِینُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا بَرُّ، تَعَالَیْتَ یَا وَدُودُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا رَشِیدُ، تَعَالَیْتَ یَا مُرْشِدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا نُورُ، تَعَالَیْتَ یَا مُنَوِّرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ.

منزّهی تو‌ ای بسیار عطابخش، بلندمرتبه هستی‌ ای عطاگستر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای پرمهر، بلندمرتبه هستی‌ ای نوازشگر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ای یگانه، بلندمرتبه هستی‌ ای بی همتا، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای روزی بخش، بلندمرتبه هستی‌ ای فراگیر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای وکیل، بلندمرتبه هستی‌ ای عدالت محض، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای آشکار، بلندمرتبه هستی‌ ای استوار، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای نیکو، بلندمرتبه هستی‌ ای مهروز، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزهی تو‌ ای راهنما، بلندمرتبه هستی‌ ای راهبر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای روشنایی، بلندمرتبه هستی‌ ای روشنی بخش، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده.

سُبْحَانَکَ یَا نَصِیرُ، تَعَالَیْتَ یَا نَاصِرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا صَبُورُ، تَعَالَیْتَ یَا صَابِرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُحْصِی، تَعَالَیْتَ یَا مُنْشِئُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا سُبْحَانُ، تَعَالَیْتَ یَا دَیَّانُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا مُغِیثُ، تَعَالَیْتَ یَا غِیَاثُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا فَاطِرُ، تَعَالَیْتَ یَا حَاضِرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ، سُبْحَانَکَ یَا ذَا الْعِزِّ وَ الْجَمَالِ، تَبَارَکْتَ یَا ذَا الْجَبَرُوتِ وَ الْجَلالِ، سُبْحَانَکَ لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ، سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذَلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِینَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ، وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.

منزّهی تو‌ ای یاری رسان، بلندمرتبه هستی‌ ای یاور، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای بردبار، بلندمرتبه هستی‌ ای شکیبا، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای شمارشگر، بلندمرتبه هستی‌ ای آفرینشگر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای پاک و منزّه، بلندمرتبه هستی‌ ای جزادهنده، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای فریادرس، بلندمرتبه هستی‌ ای پناه، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای آفریننده، بلندمرتبه هستی‌ ای حاضر، ما را از آتش پناه ده‌ ای پناه دهنده، منزّهی تو‌ ای صاحب شکوه و زیبایی، بلندمرتبه هستی‌ ای دارای جبروت و جلال، منزّهی تو، معبودی جز تو نیست، منزّهی تو، همانا من از ستمکاران بودم، پس دعایش را اجابت کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و اینچنین اهل ایمان را رهایی بخشیم، و درود خدا بر آقای ما محمّد و خاندان او همه، و سپاس خدا را پروردگار جهانیان، و خدا ما را بس است و چه نیکو وکیلی است، و جنبش و نیرویی نیست، جز به عنایت خدای والای بزرگ.

تماس با ما

تلفن: ۹۱۹۶۰۹۸۱۸۵ (۹۸+)

ایمیل: info@maood.ir

شهرزیبا. بلوار جوانمردان نبش فرساد غربی ساختمان کورش پلاک ۸طبقه سوم واحد۲۰

درباره مؤسسه

بنیادقرانی ولی عصر(عج) در غرب تهران در زمینه های قرآنی شامل حفظ تخصصی دوساله و چهارساله؛ حفظ موضوعی؛ آموزش تفسیر و مفاهیم قران؛ مهارت آموزی قرائت قران از سطح مبتدی تا پیشرفته و حفظ و روخوانی کودکان و مهدقرآن وهمچنین آموزش تخصصی نهج البلاغه شامل مربیگری؛ عرفان عملی با دستورات نهج البلاغه و تفسیر نهج البلاغه و نیز آموزش های مهارت افزائی و روانشناسی خانواده فعال می باشد.

بازدید از سایت
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
همه
1221
2873
7684
3984612
49093
96734
4013808