"📚 راهنمای بازی قلم"

دوستان عزیز سلام،برای گذراندن اوقات فراغت و محک زدن اطلاعات قرآنی تون در ابتدا اسامی بازیکنان را به صورت جدا جدا با کمک دکمه ی نفر بعدی وارد کرده سپس بر روی دکمه ی شروع بازی کلیک کنید

پس از کلیک کردن بر روی دکمه شروع بازی در سمت راست بالای تصویر، رنگ هر بازیکن به وسیله ی مربع های کوچک رنگی مشخص شده و همزمان اولین سوال برای شما نمایش داده میشود

بعد از اینکه بازیکنی که نوک مداد به طرف رنگ او می باشد به سوال نمایش داده شده پاسخ داد بر روی دکمه نمایش جواب زده و جواب درست را با جوابی که بازیکن داده است مقایسه کنید سپس در صورت صحیح بودن پاسخ بازیکن مورد نظر بر روی دکمه ی صحیح زده و در غیر این صورت دکمه ی غلط را انتخاب کنید

بازی را در مراحل بعد نیز به همین شکل ادامه دهید. در پایان بازیکنی که امتیاز بیشتری کسب کرده است برنده ی بازی می باشد

👉 لطفا اسامی بازیکنان را به کمک دکمه ی نفر بعدی به صورت جدا جدا وارد نمایید سپس بر روی دکمه ی شروع بازی کلیک کنید 👈


اسامی بازیکنان

بعدی
pen

: سوال: جواب

🎉 پایان مسابقه 🎉